Bertus de Regt overleden 16-02-2016 15:58:55

Bertus de Regt standwerker met de groenteschaaf is op 78 jarige leeftijd overleden in zijn woonplaats Middelburg.

Het bestuur van afdeling standwerkers wenst de familie sterkte met het verlies van Bertus en heeft in samenwerking met de gemeente Middelburg besloten het standwerkersconcours in Middelburg vanaf nu naar Bertus de Regt te vernoemen.

Concoursen en NK 2016 06-01-2016 17:10:20

Allereerst voor iedereen de beste wensen voor het nieuwe jaar.

Wij zijn weer begonnen met de concoursagenda voor 2016, de eerste concoursen staan op de website en iedereen kan inschrijven om deel te nemen.
Voor alle organisaties en gemeentes die een standwerkersconcours willen aanvragen, u kunt een standwerkersconcours aanvragen door een mail te sturen naar secretariaat@standwerker.com en voor het NK standwerken 2016 kunt u ook nog een aanvraag indienen voor 1 maart 2016.

Met vriendelijke groet,

Jeroen Coopman
Secretaris Stibesta/afdeling standwerkers CVAH

Euregionaal standwerkersconcours 20-03-2015 10:59:17

 Euregionaal standwerkersconcours 2015Jaap Bloemendaal 07-03-2015 15:00:57

Beste Collega's,


Helaas heeft ons het slechte nieuws bereikt dat ons oud collega en oud penningmeester van onze afdeling Jaap Bloemendaal op 71 jarige leeftijd van ons is heen gegaan.

De uitvaart zal a.s. maandag plaatsvinden vanaf 13 uur in de Gereformeerde Kerk in Andijk aan de Middenweg 4

Wij wensen zijn nabestaanden alle kracht en zegen in de moeilijke en zware periode.

Stand van zaken Middelburg 07-03-2015 14:57:14

Naar aanleiding van het bezwaarschrift welke wij gestuurd hebben naar de Gemeente Middelburg naar aanleiding van de tijdelijke verplaatsing van de markt i.v.m. reconstruering van het bestaande marktplein, kunnen wij mededelen dat er tijdens de 3 verplaatste markten toch 6 standwerkersplaatsen ter beschikking zijn.


De verplaatsing zal zijn naar het damplein op 12, 19 en 27 maart.

Met vriendelijke groet,

uw bestuur

Middelburg 21-02-2015 15:01:50

Beste Collega's


Aangaande Middelburg zijn er twee mededelingen.
Nummer 1 de lootlokatie is gewijzigd naar de Bakker Bart, dus wil je meeloten dien je jezelf hier te melden!
Nummer 2 vanwege onderhoud aan het marktplein word de markt op 12, 19 en 27 maart verplaatst naar het Damplein en is er volgens hen geen ruimte voor standwerkersplaatsen. Wij als afdeling hebben hier inmiddels bezwaar tegen gemaakt en houden u op de hoogte van de uitslag hierin.

Concours Hardenberg 2015 voor de 40 X 02-02-2015 22:58:32

Dit jaar voor de 40 keer het standwerkersconcours te Hardenberg .

Het concours is dit jaar op donderdag 06-08-2015 weer op de locatie : de Spinde.

Concoursen 2015 21-01-2015 14:50:47

Beste Collega's,


De eerste concoursen voor 2015 staan op de site.
Er kan weer ingeschreven worden voor het nieuwe seizoen.

Vriendelijke Groet,

Jeroen Coopman
Secretaris Sibesta/ afd. standwerkers CVAH

Nieuw bestuur 21-01-2015 14:38:39

Beste Collega's


Op de afgelopen ledenvergadering van 19-01-2015 is er gestemd voor een nieuw bestuur.
Het nieuwe bestuur bestaat uit : Voorzitter: Benvenido van Schaik, Secretaris: Jeroen Coopman, Penningmeester: H.Veldhuis, Bestuursleden: Erik van der Steene, Nelly v/d Polder-Koedam,Ronny Prins en John Gruter

NK Standwerken 14-09-2014 21:03:34

Het NK standwerken 2014 vind dit jaar plaats op 27-09-2014 tijdens de brandersfeesten te Schiedam.

U bent allemaal uitgenodigd om 40 cabaretiers van de markt te zien strijden om de titel Nederlands Kampioen Standwerken 2014.

Van de Secretaris 28-03-2014 12:58:30

Beste collega's Standwerkers,

De persoonscertificering standwerken is niet alleen een leerzame cursus en een manier om je collega's op een andere manier te leren kennen maar ook zeker heel belangrijk voor het voortbestaan van ons mooie beroep.

Met de certificering kunnen wij ons in de toekomst onderscheiden van andere ondernemers die aanspraak maken op de standwerkersplaatsen op de markten in Nederland en zo deze mooie plaatsen behouden voor de echte standwerkers.

Als deze plaatsen verdwijnen voor de echte standwerkers heeft de jonge generatie in de toekomst geen kans meer om ons beroep uit te oefenen en dit zal eeuwig zonde zijn!

Daarom roep ik alle standwerkers in Nederland op om 100% achter de certificering te gaan staan zodat ons mooie beroep voor altijd blijft bestaan.

Met standwerkende groet,

Jeroen Coopman

De eerste standwerkers zijn een feit 15-11-2013 07:40:36

Na enkele jaren van voorbereiding was het dan op 4 november jongstleden eindelijk zover, de eerste groep standwerkers werd gecertificeerd. Na een korte introductie van trainingsbureau Koedam & Koedam was het de beurt aan de aanwezige standwerkers om zichzelf eens voor te stellen, en om iets meer van zichzelf te laten zien dan gebruikelijk naar de collega’s. Daarmee was ook het ijslaagje van negativiteit ten opzichte van het hele certificeringstraject meteen verdwenen. Het zou een leerzame dag worden wat in het teken staat van vertrouwen is gunnen. Eerlijk en oprecht zijn tegen een ieder stelt je in de mogelijkheid om je niet alleen te onderscheiden ten opzichte van de concurrent, maar zal ook bevorderend werken voor het behalen van een betere samenwerking en gunning bij collega’s en marktbeheerders. Wanneer we dit positieve resultaat uitstralen zal het ook onze klanten benaderen. En wanneer we ze dan ook nog op een gastvrije manier behandelen kunnen we met gemak de onbereikbare doelgroep wel binnen halen.


Begeleiding

Belangrijk in dit hele leerproces was ook dat de gebroeders Koedam aangaven dat het na de opleiding en het in de praktijk zetten van het certificeringstraject ook voor hun niet ophoud, begeleiding word ook door hun na afloop geboden want niet iedereen zal het meteen tot in detail in uitvoering kunnen brengen, of zal toch met vragen de zaal hebben verlaten. Voor dit traject hebben de heren zelfs een gedeelte van hun Facebook pagina ingericht: www.facebook.com/koedamenkoedam


Regels en etiquette

Terugkijkend op de dag was het een uiterst leerzame dag die niet alleen draaide om de gunningfactor maar automatisch ook een herhaling gaf van de vele regels en etiquette die onze beroepsgroep met zich mee neemt. De bewustwording hiervan is dan ook als rode draad in de opleiding mee genomen.

Met alleen de opleiding zijn we er natuurlijk niet, we hebben de gemeenten nodig om de gecertificeerden toe te laten op de voor hun gereserveerde plekken of middels een eerste loting om de echte standwerkers ook in hun gemeenten weer een prominente plek te geven op de markt.

Mocht u meer informatie willen hebben over wat de gecertificeerde standwerker op uw markt betekend en hoe u dit kan aangeven in uw marktreglement neem dan contact op met de CVAH op 0365409945 of met Ronny Prins voorzitter van de CVAH afdeling Standwerkers op 0639719560

Wat is het verschil tussen wel of niet gecertificeerd 22-09-2013 21:07:53


Het verschil tussen een wel en een niet gecertificeerde standwerker is niet uit te leggen in de uitvoering van zijn werk als demonstrateur maar wel in de vorm van zijn beleving en naleving van zijn werk en de daarbij horende regels en etiquette.

Dit kan bij het toekennen van een plaats op markt, jaarmarkt of braderie van essentieel belang zijn voor meerdere partijen die aan dit evenement meewerken.


Een gecertificeerd standwerker zal zich bij de marktleiding herkenbaar maken middels een zogeheten standwerkerskaart, een kaart die voorzien zal zijn van pasfoto, NAW gegevens en zijn nummer bij de kamer van Koophandel, tevens zal hij opgenomen worden in een database die door elke vorm van aangesloten marktleiding in Nederland op te vragen is en waar meldingen over de naleving van de deelnemer gemeld kunnen worden.


In zijn kraam zal een certificaat zichtbaar zijn zodat het ook voor de consument zichtbaar is dat ze met een echte standwerker te maken heeft die zich conformeert aan de normale gebruik en omgangsnormen aangaande de te verkopen producten gelijkend aan de *colportagewet.

Indien het product niet deugdelijk is zal de consument zich kunnen beroepen op deze wet bij de verkoper middels het altijd verstrekte garantiebewijs voorzien van of NAW gegevens of middels

een verstrekking van zijn of haar website waarop deze gegevens ook zichtbaar zijn om problemen en of klachten kort en adequaat af te handelen.


Een standwerker zal dit certificaat mede halen na een opleiding welk verzorgd zal worden door de BOAH gevestigd te Zeewolde, niet alleen een opleiding met daarbij behorend diploma zal daaraan ten grondslag liggen maar ook een akkoord over de naleving en conformering aan de op dat moment gedeponeerde reglementen waar een goed en bekwaam standwerker zich aan dient te voldoen.


Indien hij of zij (de standwerker) zich aan één van bovenstaande punten niet zal conformeren zal hij het certificaat en de daarbij horende papieren niet ontvangen.


Indien hij zich in ogen van Marktleiding niet gedraagt als een deelnemer die zich wel conformeert aan bovenstaande overeenkomst zal de leiding zich kunnen wenden tot een beroepscommissie welke benaderbaar is via de database om nader onderzoek naar deze persoon in te laten stellen.

Het zal met de leiding besproken worden of er een acute benadering plaats dient te vinden of dat er pas een gevolg dient te komen wanneer er meerdere meldingen plaats hebben gevonden.


Dit zal tevens gelden na meerdere consumenten klachten die zich kunnen melden via de centrale website indien ze zich ook niet conformeren aan de afhandeling van klachten van een consument.


Bij aanvang van een onderzoek door de beroepscommissie zal de standwerker/ster een brief ontvangen waarin aangezegd word dat de kaart eventueel tijdelijk word ingetrokken naar aanleiding van klachten, dit word echter pas na samenkomst van de beroepscommissie beoordeelt en is te verdedigen door de deelnemer bij samenkomst van zowel de commissie als wel de deelnemer.


Indien een marktleiding een deelnemer voor een bepaalde periode de markt wil ontzeggen voor de deelnemer zal hij dit via de beroepscommissie onderbouwd moeten aangeven. Ten slotte zal de straffe vanuit hun opgelegd worden en kan hij niet meer dan eenmaal opgelegd  worden voor dezelfde overtreding.


Hier enkele voorbeelden:

1. De standwerker krijgt een plaats toegewezen op een warenmarkt maar heeft door weersomstandigheden of door gebrek aan publiek niet eens een stand kunnen opbouwen en de leiding dient hier een klacht over in.

Oplossing: Hier komt geen gevolg aan tenslotte zijn standwerkers geen robots en het heeft ook voor hun geen enkele zin om in de lucht te gaan staan praten.


2. Een standwerker gaat na loting niet akkoord met zijn plek en gaat stennis trappen en rijd vervolgens naar huis en de leiding dient hier een klacht over in.

Oplossing: Hier komt wel een gevolg aan daar meedoen aan een loting ook het inloten op mindere plekken een gevolg kan zijnen je jezelf dient te conformeren aan het risico van loting, tevens is het trappen van stennis of veroorzaken van rumoer tussen deelnemer en leiding uit den boze.


3. Een standwerker verkoopt een goed product maar bij thuiskomst van de consument blijkt dat er iets kapot is en meld zich bij de deelnemer en die geeft geen gevolg.

Oplossing: De commissie zal zich wenden tot de verkoper om te onderzoeken waarom er geen gevolg aan is gegeven, mocht blijken dat het aan de verkoper ligt zal er een waarschuwing opgelegd worden.


4.Een standwerker wil zijn loods op ruimen en komt noch wat artikelen tegen waar van hij weet dat ze eigenlijk niet meer goed zijn of de standwerker koopt een partijtje op bij een leverancier wetende dat hij niet deugdelijk is. Bij controle door commissie of leiding blijkt dat hij deze verkoopt op een plek voor een gecertificeerde standwerker zonder het meegeven van zijn NAW gegevens

Oplossing: Zijn kaart zal door de commissie voor bepaalde ingetrokken worden omdat het een schande is voor zijn beroepsgroep. Hij zal zich tijdelijk niet uit mogen geven voor een erkend en gecertificeerd standwerker.


Dit zijn slechts enkele voorbeelden maar er zijn er onnoemlijk veel te noemen, belangrijke motivatie om tot certificering over te gaan is kwaliteit en erkenning voor deze beroepsgroep naar zowel marktbeheerder als wel de consument om zo het imago van Standwerkend Nederland op een hoog niveau te tillen en concurrentie te gaan bieden met grootwinkel bedrijven die zeker op naleving van klachtenafhandeling en klantbenadering een veel lagere lat hebben bepaald en wij ons daardoor sterker in de markt kunnen zetten!


*Colportagewet

· Artikel 1

o 1.Voor de toepassing van het bij of krachtens deze wet bepaalde wordt verstaan onder:

§ a.geldkrediet: krediet als bedoeld in onderdeel a van de definitie van krediet inartikel 1:1 van de Wet op het financieel toezicht;

§ b.goederenkrediet: krediet als bedoeld in onderdeel b van de definitie van krediet inartikel 1:1 van de Wet op het financieel toezicht;

§ c.goed: een roerende zaak of een vermogensrecht dat geen registergoed is;

§ d.colporteur: degene die in de uitoefening van een beroep of bedrijf door persoonlijk bezoek dan wel door of in samenhang met de aanprijzing van een goed of een dienst in een groep van ter plaatse van de aanprijzing aanwezige personen, tracht een particulier te bewegen tot het sluiten van een overeenkomst, strekkende tot het aan deze verschaffen van het genot van een goed, het aan deze verlenen van een dienst of het door deze als kredietnemer deelnemen aan een goederenkrediet;

§ e.kredietgever: een aanbieder van krediet als bedoeld inartikel 1:1 van de Wet op het financieel toezicht;

§ f.kredietnemer: degene die een overeenkomst inzake krediet aangaat als bedoeld inartikel 1:1 van de Wet op het financieel toezicht;

§ g.leverancier: degene die een geldsom ter beschikking krijgt gesteld van de kredietgever terzake van het aan een kredietnemer verschaffen van het genot van een roerende zaak;

§ h.Onze Minister: Onze Minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie.

o 2.Voor de toepassing van het bij of krachtens deze wet bepaalde wordt onder een onderneming mede verstaan een bedrijf, waarmede niet wordt beoogd het maken van winst.

o 3.Voor de toepassing van het eerste lid, onder d, wordt als persoonlijk bezoek niet aangemerkt het persoonlijk bezoek, dat in overwegende mate voortvloeit uit een initiatief van degene, die wordt bezocht, tenzij de bezoeker degene, die hij bezoekt, tracht te bewegen tot het sluiten van een overeenkomst betreffende een ander goed of een andere dienst dan het goed of de dienst, in verband waarmee om het bezoek is verzocht en degene, die wordt bezocht, toen hij het initiatief tot dat bezoek nam niet wist en redelijkerwijs niet kon weten, dat het sluiten van overeenkomsten betreffende dat andere goed of die andere dienst tot de bedrijfs- of beroepsuitoefening van de bezoeker behoorde.

o 4.Voor de toepassing van het eerste lid, onder d wordt als een groep van personen niet aangemerkt een groep, welke kennelijk niet met of mede met het oog op de aanprijzing van een goed of een dienst in die groep is bijeengebracht.

o 5.Voor de toepassing van het bij of krachtens deze wet bepaalde worden niet als goed aangemerkt financiële instrumenten als bedoeld inartikel 1:1 van de Wet op het financieel toezicht, ongeacht of deze zijn toegelaten tot de handel op een gereglementeerde markt of een multilaterale handelsfaciliteit, als bedoeld inartikel 1:1 van de Wet op het financieel toezichtof een met een gereglementeerde markt of multilaterale handelsfaciliteit vergelijkbaar systeem uit een staat die geen lidstaat is, voorzover de waarde daarvan door middel van een openbare prijsaanduiding voor een ieder kenbaar is.

· Artikel 2 [Vervallen per 09-09-1992]

· Artikel 3 [Vervallen per 09-09-1992]

· Artikel 4 [Vervallen per 09-09-1992]

· Artikel 5 [Vervallen per 09-09-1992]

· Artikel 6

Het is verboden in de uitoefening van een beroep of bedrijf door persoonlijk bezoek dan wel door of in samenhang met de aanprijzing van een geldkrediet of van een goed of een dienst in een groep van ter plaatse van de aanprijzing aanwezige personen te trachten een ander te bewegen tot het als kredietnemer deelnemen aan een geldkrediet, dan wel een ander die handelingen te doen verrichten.

· Artikel 7

o 1.Een colporteur is verplicht bij de aanvang van handelingen als bedoeld inartikel 1, eerste lid, onder d, aan degene die hij tot het sluiten van een overeenkomst tracht te bewegen, duidelijk mee te delen dat zulks zijn oogmerk is.

o 2.Een onderneming waarin of voor rekening waarvan een colporteur werkzaam is, is verplicht deze te doen handelen in overeenstemming met het eerste lid.

· Artikel 8

Het is een colporteur of een onderneming waarin of voor rekening waarvan een colporteur werkzaam is, verboden:

o a.handelingen te verrichten of te doen verrichten als bedoeld inartikel 1, eerste lid, onder d, indien de colporteur weet of redelijkerwijs moet vermoeden dat de verplichtingen die daaruit voor de desbetreffende particulier kunnen voortvloeien, niet in overeenstemming zijn met diens draagkracht;

o b.meer dan één overeenkomst als bedoeld inartikel 1, eerste lid, onder d, te sluiten of te doen sluiten indien redelijkerwijs moet worden aangenomen dat daarmee wordt beoogd een of meer van de betalingen die de desbetreffende particulier per overeenkomst moet verrichten, te doen blijven beneden het inartikel 26, eerste lid, bedoelde bedrag.

· Artikel 9 [Vervallen per 09-09-1992]

· Artikel 10 [Vervallen per 09-09-1992]

· Artikel 11 [Vervallen per 09-09-1992]

· Artikel 12 [Vervallen per 09-09-1992]

· Artikel 13 [Vervallen per 09-09-1992]

· Artikel 14 [Vervallen per 09-09-1992]

· Artikel 15 [Vervallen per 09-09-1992]

· Artikel 16 [Vervallen per 09-09-1992]

· Artikel 17 [Vervallen per 09-09-1992]

· Artikel 18 [Vervallen per 09-09-1992]

· Artikel 19 [Vervallen per 09-09-1992]

· Artikel 20 [Vervallen per 09-09-1992]

· Artikel 21 [Vervallen per 09-09-1992]

· Artikel 22 [Vervallen per 09-09-1992]

· Artikel 23

o 1.Een overeenkomst, welke het onmiddellijk gevolg is van een werkzaamheid als bedoeld inartikel 6, is vernietigbaar.

o 2.Een beroep op de vernietigbaarheid kan slechts worden gedaan door de kredietnemer.

o 3.Indien de kredietnemer een beroep op de vernietigbaarheid heeft gedaan, kan de rechter bepalen, in welke termijnen de kredietnemer aan zijn verplichting tot terugbetaling van hetgeen de kredietgever in verband met de nietigheid van hem heeft terug te vorderen zal hebben te voldoen.

o 4.De rechtsvordering tot vernietiging verjaart door verloop van een jaar na de aanvang van de dag waarop de kredietgever de kredietnemer schriftelijk heeft gewezen op de mogelijkheid een beroep te doen op de vernietigbaarheid.

o 5.Enige overeenkomst, volgens welke de kredietnemer verplicht is een bedrag te betalen of een andere prestatie te verrichten dan wel niet gerechtigd is reeds betaalde bedragen terug te vorderen ingeval hij een beroep op de vernietigbaarheid van de overeenkomst heeft gedaan, is nietig.

· Artikel 24

o 1.Voor een overeenkomst, welke het onmiddellijk gevolg is van de werkzaamheid van een colporteur, is op straffe van nietigheid vereist, dat door of namens de bij de overeenkomst betrokken partijen in twee gelijkluidende exemplaren een akte wordt ondertekend, en dat onmiddellijk na de ondertekening door de partij, die door de colporteur tot het aangaan van de overeenkomst is bewogen, een exemplaar van die akte is ontvangen door ieder van beide partijen.

o 2.Door de bij de overeenkomst partij zijnde eigenaar of eigenaren van de onderneming, waarin, onderscheidenlijk voor rekening waarvan, de colporteur werkzaam is, wordt zorggedragen, dat:

§ a.in de akte, bedoeld in het eerste lid, de inartikel 25, eerste lid, bedoelde mogelijkheid om de overeenkomst te ontbinden wordt vermeld alsmede zijn of hun naam en zijn of hun adres, waarnaar de inartikel 25, eerste lid, bedoelde mededeling kan worden gezonden, een en ander op straffe van nietigheid van de overeenkomst;

§ b.de akte is opgemaakt met inachtneming van de overigens bij algemene maatregel van bestuur te stellen regelen betreffende de inhoud van dergelijke akten, alsmede betreffende de wijze, waarop deze moeten zijn opgemaakt.

· Artikel 25

o 1.Een overeenkomst als inartikel 24, eerste lid, bedoeld is ontbonden, zodra de partij, die door de colporteur tot het deelnemen aan het goederenkrediet of het sluiten van de overeenkomst is bewogen, met inachtneming van het in het tweede lid bepaalde aan de wederpartij dan wel aan de betrokken leverancier of kredietgever heeft medegedeeld, dat hij ontbinding van de overeenkomst of van een tot het goederenkrediet behorende overeenkomst verlangt.

o 2.De in het eerste lid bedoelde mededeling dient uiterlijk te worden gedaan op de achtste dag, volgende op de dag dat de akte, bedoeld inartikel 24, eerste lid, door de partij, die door de colporteur tot het aangaan van de overeenkomst is bewogen, is ontvangen en aan de eisen, bedoeld in artikel 24, tweede lid, is voldaan.

o 3.Een brief of briefkaart, die blijkens een bewijs van terpostbezorging uiterlijk op de in het tweede lid bedoelde achtste dag aangetekend aan het inartikel 24, tweede lid, onder a, bedoelde adres is verzonden, wordt, behoudens tegenbewijs, geacht een mededeling te bevatten als in het eerste lid bedoeld. Zodanige brief of briefkaart wordt geacht de geadresseerde te hebben bereikt op het tijdstip, waarop die brief of briefkaart voor de eerste maal aan bedoeld adres ter uitreiking is aangeboden.

o 4.Artikel 23, vijfde lid, is in geval van ontbinding als bedoeld in het eerste lid van overeenkomstige toepassing. Deze ontbinding heeft terugwerkende kracht.

o 5.Nakoming van een uit de overeenkomst voortvloeiende verbintenis kan door ieder der partijen eerst worden gevorderd op de dag waarop de in het tweede lid bedoelde herroepingstermijn is verlopen.

· Artikel 26

o 1.Deartikelen 24en25gelden niet voor overeenkomsten, waarbij het totaal van de betalingen, ingevolge de overeenkomst of het goederenkrediet door de inartikel 25, eerste lid, bedoelde partij te verrichten, minder bedraagt dan een bij algemene maatregel van bestuur vast te stellen bedrag.

o 2.Deartikelen 24en25gelden voorts niet voor overeenkomsten, welke het onmiddellijk gevolg zijn van colportage door middel van persoonlijk bezoek, die plaatsvindt in de uitoefening van een bedrijf, waarin aan vaste afnemers door middel van colportage hoofdzakelijk levensmiddelen plegen te worden verkocht.

· Artikel 27 [Vervallen per 26-07-1995]

· Artikel 28 [Vervallen per 09-09-1992]

· Artikel 29 [Vervallen per 09-09-1992]

· Artikel 30 [Vervallen per 09-09-1992]

· Artikel 31 [Vervallen per 09-09-1992]

· Artikel 32 [Vervallen per 09-09-1992]

· Artikel 33 [Vervallen per 09-09-1992]

· Artikel 34

Deze wet kan worden aangehaald als: Colportagewet.

· Artikel 35 [Vervallen per 17-02-1999]

· Lasten en bevelen, dat deze in het Staatsbladzal worden geplaatst, en dat alle Ministeriële Departementen, Autoriteiten, Colleges en Ambtenaren, wie zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

Gegeven ten Paleize Soestdijk, 7 september 1973

Start nu met certificering Standwerker 06-09-2013 09:21:19

Certificaat bewijst vakmanschap standwerker


Inschrijving voor training nu mogelijk

De Centrale Vereniging voor de Ambulante Handel (CVAH) gaat gemeenten wijzen op het belang van gecertificeerde standwerkers op hun markten. De CVAH zet bij gemeenten in op zoveel mogelijk standwerkersplaatsen voor deze gecertificeerde standwerkers.Standwerkers kunnen vanaf nu aan de slag met certificering. Dat begint met een eendaagse training.Als de standwerker aan het eind van deze dag slaagt voor een toets ontvangt hij een certificaat.Met dit certificaat kan hij de vaardigheden aantonen van een echte standwerker en dat hij ....................................................................

Blije voeten overduidelijk winnaar NK Standwerken 2013 01-09-2013 09:36:06

Afgelopen zaterdag werd in een uiterst mooi idyllische setting de finale van het Nederlands Kampioenschap Standwerken uitgevochten aan de havendam te Harderwijk.


Tussen de mooie oud pittoreske huisjes en de botters in streden 41 standwerkers en standwerksters om de titel. Een 10 koppige jury onder leiding van burgemeestersvrouw van Schaik hadden de zware opgave de laatste punten van het seizoen te vergeven aan diegene die er deze dag het best in slaagden hun product op een ludieke en gedreven manier aan de man te brengen.


De strijd in de top tien was ook duidelijk merkbaar voor de jury wat vaak resulteerde in lange jurydebatten. Toch slaagde ze erin na de derde juryronde die ze liepen op een overbevolkte Havendam om diegene die zij het beste vonden de punten mee te geven die hij of zij nodig hadden voor een gooi naar de titel.


Rond de klok van vijf uur werden alle deelnemers verwacht op één van de botters van Stichting Botterbehoud en daar maakte burgemeester van Schaik bekend dat Jaap Brouwer uit Noordwijk met zijn verbanddozen de derde plaats van de dag had gepakt, daarna was het aan Francois van Hintum met de keramische messen om zijn tweede prijs in ontvangst te nemen en aansluitend gebeurde hetgeen wat vele al verwachte John Gruter werd eerste wat hem automatisch ook kroonde tot Nederlands Kampioen Standwerken 2013.


Nadat John Gruter zijn prijs in ontvangst had genomen kreeg hij uit handen van Lou Klaverstein, weduwe van Roland Klaverstein de Marktvisie Bokaal overhandigd die elke jaar van hand tot hand zal gaan voor de winnaar van het dagconcours.


Na deze prijsuitreiking werden alle deelnemers uitgenodigd in sportscafe de Sijpel alwaar een hapje en een drankje op hen stond te wachten en een optreden van Ronald Berkt. Daar werd rond de klok van zevenen de Jury uitgebreid bedankt en werden Jac van Marwijk(Markt Nijmegen) en Johan van der Sluis(organisatie concoursen en NK Harderwijk) onderscheiden als ere Standwerker voor al hun verdiensten.


Rond kwart voor acht was het dan eindelijk zover, de top tien van Nederland werd bekend gemaakt en ondanks dat de nummer één al bekend was, kon de spanning van de andere deelnemers duidelijk van de gezichten worden afgelezen want er waren tenslotte nog negen andere plaatsen te vergeven.


Op de tiende plaats was geëindigd Jaap Brouwer met zijn verbanddozen, op de negende plaats Robin Buddendijk met zijn kleefpadje, de achtste plaats was voor Jeroen Coopman die menig kind in vervoering bracht met zijn toverblaasstiften, de zevende plaats was voor Rene van Breevoort met de tapijtreiniger, zesde werd Walter Bruin uit Nagele met zijn foodchopper, de vijfde plaats was voor Lydia van de Ruit die weer alle vlekken in kleding liet verdwijnen als sneeuw voor de zon met haar vlekkenzeep, Vincent Meijering werd vierde met zijn super tuinslangen, en de bijna zeventig jarige Hans Goppel die aan had gegeven dat dit zijn laatste NK was werd onder een groot en luidkeelse obade gehuldigd als derde, de tweede plaats werd gepakt door Francois van Hintum en tijdens een regen aan confetti en overdonderende staande ovatie werd John Gruter voor de tweede keer op rij gehuldigd als Nederlands Kampioen Standwerken 2013.


Het was een lange maar mooie dag voor Standwerkend Nederland die hopelijk voor menig deelnemer en genodigde nog lang in het geheugen gegrift zal staan!

Nederlands Kampioenschap Standwerken 06-08-2013 07:46:06

31 augustus is het zover!!!!
Het Nederlands Kampioenschap Standwerken.
Bent u ook zo benieuwd wie zich de beste Standwerker van Nederland 2013 mag noemen kom dan 31 augustus tijdens de Visserijdagen vanaf 10.00 naar de Havendam in Harderwijk!!!

Standwerkersconcours Rijssen succesvol verlopen 29-07-2013 14:24:54

Maandag 29 juli 2013 werd het jaarlijkse standwerkersconcours gehouden op de maandagmarkt in Rijssen.

Negen standwerkers streden om kwalificatiepunten voor deelname aan het Nederlands Kampioenschap. Het was onder aangename temperaturen een gezellige sfeer in Rijssen. Veel toeristen bezochten de markt.

De deskundige jury, Johnny Janssen, Dinie Manenschijn en Lucie van ’t Oever, hebben na veel wikken en wegen de einduitslag opgemaakt. Het bleek dat de deelnemers van een hoog niveau waren. Oud Nederlands kampioen standwerken Lydia van de Ruit uit Rotterdam werd met 27 punten nipte winnares. Zij bracht met verve de vlekkenzeep aan de man en vrouw. Tweede werd de heer Meijering uit De Haag, die op een ludieke wijze de flexibele tuinslang in de aanbieding had. Als derde eindigde heer Coopman uit Onderdendam met de verkoop van de toverstift.

Na afloop van het concours reikte wethouder B (Ben) Wolterink de prijzen uit.

Benvenido van Schaik beste verkoper van Nederland week 26 26-06-2013 11:03:01

Met zijn deelname aan de actie Beste verkoper van Nederland is meervoudig Nederlands Kampioen Standwerken Benvenido van Schaik deze week eerste geworden bij de vakjury.


De prijs die hem word uitgereikt zal aangenomen worden door de voorzitter van de Afdeling Standwerkers van de CVAH de Ronny Prins vanwege het drukke schema van Benvenido van Schaik die ook een zeer groot belang behartigt in de Rotterdamse politiek.

Tijdens de uitreiking op 26 juni in Theater Tuschinski zal hij tevens kans maken op een strandhuis maar daar zal de publieksjury over beslissen.

Namens bestuur en collega's willen wij Benvenido feliciteren met het in ieder geval al behalen van deze titel!

Wij hopen ook voor hem dat hij het strandhuis zal winnen zodat we deze zomer allen een onderkomen hebben om gezamenlijk de overwinning met hem te vieren!

Beste verkopers van Nederland 25-06-2013 11:26:42

In het weekend van 15 en 16 juni zijn een aantal standwerkers gefilmd voor de actie, Beste Verkoper van Nederland, nu is het de bedoeling dat er massaal naar de filpjes word gekeken en op ze gestemd word en daar hebben we de bezoekers van www.standwerker.com en onze facebook pagina bij nodig! Dus klik snel op onderstaande link, scrol naar beneden en stem!!!!!!


Leurkaart Belgie 03-04-2013 09:00:54

Elektronische kaart voor ambulante handelaars

Vanaf 1 april kunnen ambulante handelaars een elektronische leurkaart aanvragen. De kaart kost 13 euro en moet misbruiken, fraude of oneerlijke concurrentie in de sector tegengaan.

Naar schatting 42.000 à 43.000 huis-aan-huisverkopers en marktkramers zullen de kaart binnenkort verplicht op zak moeten hebben.

 

Voor het aanvragen van de kaart klik hier!

Pagina < 1 2 3 >