Direct naar de inhoud.

Brief aan Nederlandse gemeentes

  • door:
  • op:

Geachte heer/mevrouw,
Graag vraag ik uw aandacht voor het volgende. Door de maatregelen om het corona virus niet verder te verspreiden heeft u als gemeente een aantal beslissingen genomen die ook van invloed waren op de warenmarkten. Doordat het virus nu beheersbaar begint te worden kunnen en worden de regels langzaamaan versoepeld. Ook door gemeentes die markten in hun gemeente hebben wordt hier druk aan gewerkt. De inzet van velen is hier mee gemoeid en wij begrijpen dat op de ene markt de ingrepen ingrijpender zijn dan op de andere markt. De 1.5 meter economie zal ons de komende maanden nog gaan beperken in ons dagelijks leven, zowel voor de consument als voor de ondernemers op de markten. Blij zijn wij als brancheorganisatie dat heel veel gemeentes zich nu inzetten om de warenmarkten weer in zijn geheel, food en non-food, aan de consument aan te bieden en de ondernemers weer de mogelijkheid te geven om te ondernemen. Dit is natuurlijk ook van belang om goede en gevarieerde markten in uw gemeente te behouden. In al deze activiteiten constateren wij dat er ook een groep ambulante ondernemers nog niet mee kunnen draaien in deze nieuwe werkelijkheid en dat zijn de standwerkers. Wij denken dat ook deze groep ondernemers, gewoonlijk het kersje op de taart op een markt, weer toegelaten zouden kunnen worden op de markten. Wij hebben in onze brancheorganisatie een speciale afdeling standwerkers en die willen heel graag met u in gesprek om te kijken naar mogelijkheden om dit te realiseren. Ook zij conformeren zich natuurlijk aan het 1,5 meter protocol en zien toch mogelijkheden om het publiek aan te spreken en hun product te presenteren. Wij begrijpen dat het belangrijk is dat wij aan consumenten spreiding doen maar daar zullen de standwerkers geen negatieve invloed op hebben. Wij vragen dit ook omdat de standwerkers heel zwaar getroffen worden door het afgelasten van allerlei jaarmarkten en braderieën. Er kan vaak meer dan op het eerste gezicht lijkt en in deze tijden wordt alles wat vast was ineens vloeibaar. De bestuurders van de afdeling standwerkers, dhr. van Schaik (glasdoeken@gmail.com), dhr. Coopman (secretariaat@standwerker.com) en dhr. Veldhuis (henk-veldhuis@tele2.nl) willen graag met u in gesprek en assisteren om voor uw markt de standwerkers weer te plaatsen op een manier die recht doet aan de standwerkers maar wel de regels van het RIVM bewaakt. Ook als Centraal Bestuur willen wij graag onze hulp aanbieden. Gezondheid gaat boven alles voor ondernemers, hun gezinnen en de consument. Graag vragen wij en verzoeken we u uw hand uit te steken voor de totale markt, met standwerkers, om aan de slag te gaan en dit te regelen. 
Met vriendelijke groet,

Namens de CVAH en de afdeling Standwerkers M.Bleeker-Steenstra, secretaris/penningmeester