Direct naar de inhoud.

Jaarvergadering maandag 13-02-2023

 • door:
 • op:

                                                                                       

                                                                                          

Betreft: Jaarvergadering CVAH-afdeling Standwerkers/ Stibesta

Geachte Collega,

Namens de voorzitter nodigen wij u uit tot het bijwonen van de Jaarvergadering van de

CVAH-afdeling Standwerkers/ Stibesta. Deze wordt gehouden op maandag 13 februari 2023.

Locatie: De Faam, Hamseweg 5, 3828 AA Hoogland.

Aanvang 13.00 uur.

Agenda:

 1. Opening.
 2. Welkom door de voorzitter
 3. Ingekomen stukken en mededelingen.
 4. Concoursen 2022/2023.
 5. Jaarverslag penningmeester.
 6. Financiële stukken en toelichting.
 7. Kascontrolecommissie.
 8. Congresvoorstellen.
 9. Rondvraag.
 10. Sluiting.

Wij hopen dat u allen aanwezig kunt zijn.

Met vriendelijke groeten,

Namens de Centrale Vereniging voor de Ambulante Handel,

Bestuur CVAH-afdeling Standwerkers,

J. Coopman, secretaris