Direct naar de inhoud.

CVAH Afdeling Standwerkers

Onze taak

De taak van het bestuur van de afdeling Standwerkers van de Centrale Vereniging voor de Ambulante

Handel, is uitsluitend het zich bezighouden met het reilen en zeilen van de bij ons aangesloten

standwerkers op de week en jaarmarkten.

Stibesta

Stibesta is hierin voor ons een belangrijke partner voor de promotie van ons werk middels het organiseren van concoursen tijdens week en jaarmarkten, wij zijn daar in tegen weer belangrijk voor hen als leverancier van deelnemers voor hun concoursen. zij hebben echter geen zeggenschap over de regels en handhaving van de standwerkers op de week en jaarmarkten. Wel zijn veel van de regels waaraan wij ons te houden hebben door beide partijen in uitvoering door gevoerd.

Vraagbaak

Wij als afdeling functioneren als vraagbaak voor gemeenten en hun uitvoerders om ook op hun markten een goede invulling

te geven aan hun standwerkersplaatsen aangaande advisering in kwaliteit en handhaving. Hier is de voorgaande jaren een bepaalde klad in gekomen De gemeenten en wij als afdeling werkten niet nauw genoeg samen waardoor er steeds meer gelukszoekers de plaatsen in namen op de markt. Helaas was hiervan het gevolg dat wanneer er handhaving plaatsvond door de gemeenten er een juridisch getouwtrek ontstond met als eindresultaat einde van de plaatsen.