Direct naar de inhoud.

Alles over en voor de standwerker

Welkom op www.standwerker.com een overkoepelende website voor twee organisaties, te weten:

CVAH Afdeling Standwerkers

Alles over en voor de standwerker op de non commerciële week en jaarmarkten!

STIBESTA

De concours organisatie van Nederland, voor elk concours bent u bij ons aan de juiste kraam!!

Doordat wij al jaren nauw samenwerken hebben wij ook besloten een gezamenlijke website te nemen zodat u niet van site naar site hoeft te surfen op zoek naar datgene wat u graag wilt weten.

Standwerker.com is gewoon het startportaal voor alles wat u maar van standwerken wilt weten!!

Wij wensen u dan ook veel plezier op onze site en hopen u als, aanvrager, bezoeker van de markten of concoursen of als deelnemer binnenkort in het echt te mogen begroeten!!

Mocht u vragen hebben kunt u contact met ons opnemen via de contact pagina of wilt u één van onze bestuursleden persoonlijk wat vragen of een mail sturen vind u alle details via de bestuurspagina.

Hoogachtend,
Benvenido van Schaik
Voorzitter CVAH afdeling Standwerkers & Voorzitter STIBESTA
Datum 7 januari 2021 nijmbeheerder

Laatste nieuws

Brief aan Nederlandse gemeentes

29 Apr 2021

Aan: Alle Burgemeesters van Nederland die een markt binnen de gemeentegrenzen hebben.

Geachte burgemeesters,

Opnieuw vraag ik u aandacht als secretaris van de brancheorganisatie CVAH voor onze beroepsgroep, de ambulante handel.Gelukkig heeft de Minister-President aangekondigd dat onze non-food ondernemers vanaf 28 april weer op de markt mogen staan.Dan is de mooie supermarkt in de buitenlucht, non-food en food, weer compleet en kunnen we de consumenten weer onze diverse producten aanbieden. Natuurlijk op een veilige manier met het naleven van de protocollen want veiligheid voor alles. We zijn natuurlijk heel blij dat dit weer mag maar toch zijn er ambulante ondernemers die helaas nog geen mogelijkheid hebben om hun diensten aan de consument aan te bieden.We denken dan aan de standwerkers.Deze artiesten op de markt hebben altijd een publiek om zich heen om hun verkoop verhaal onder de aandacht te brengen en dan pas tot verkoop over te gaan. Omdat de 1,5 meter nog steeds gehandhaafd moet worden is het natuurlijk lastig om publiek om zich heen te verzamelen. Daarom vragen wij u dan ook om de standwerkers toe te staan om als stille kramer hun plaatsen te mogen innemen. Dit levert verder geen druk op het gebruik van de openbare ruimte op maar geeft ook deze ondernemers weer de kans om te ondernemen. Deze groep zit al meer dan een jaar thuis dus de nood is hoog. Verder willen wij graag een lans breken voor de ondernemers die op jaarmarkten, braderieën, evenement markten en seizoen markten staan. Ook deze ondernemers zitten al meer dan een jaar thuis. Het moet toch mogelijk zijn om met de organisatoren van deze evenementen tot goede afspraken te komen. Laten we ook niet vergeten dat deze evenementen heel belangrijk zijn voor uw steden en dorpen en een rol speelt in het leefbaar houden van de centra. Ook gaan veel Nederlanders dit jaar in eigen land op vakantie en willen dan toch wel graag een bezoekje brengen aan zo’n markt en u gemeente. Gezien de snelheid van het vaccineren wordt er steeds meer mogelijk en deze evenementen vinden natuurlijk in de veel gezondere buitenlucht plaats. Kijk als eerste naar de kleinere evenementen en verkort de vergunningsaanvraag voor de organisatoren. Sommige evenementen worden al jaren in uw gemeentes georganiseerd dus dit zou toch met een spoedprocedure mogelijk moeten zijn. Als we met elkaar naar de mogelijkheden kijken en niet naar de onmogelijkheden dan liggen hier toch echt kansen. Ook de organisatoren kunnen hele veilige markten organiseren met naleving van de veiligheidsprotocollen. Mocht u hierbij ondersteuning van ons als brancheorganisatie nodig hebben dan willen we graag met u meedenken. We nemen onze verantwoordelijkheid zeer serieus want ook wij vinden gezondheid het allerhoogste goed. We hopen dat u deze noodkreet voor deze groep ambulante ondernemers ter harte wilt nemen.

Met vriendelijke groet en blijf vooral gezond, Centrale Vereniging voor de Ambulante Handel.

Lees verder

Brief aan Nederlandse gemeentes

20 Mei 2020

Geachte heer/mevrouw,
Graag vraag ik uw aandacht voor het volgende. Door de maatregelen om het corona virus niet verder te verspreiden heeft u als gemeente een aantal beslissingen genomen die ook van invloed waren op de warenmarkten. Doordat het virus nu beheersbaar begint te worden kunnen en worden de regels langzaamaan versoepeld. Ook door gemeentes die markten in hun gemeente hebben wordt hier druk aan gewerkt. De inzet van velen is hier mee gemoeid en wij begrijpen dat op de ene markt de ingrepen ingrijpender zijn dan op de andere markt. De 1.5 meter economie zal ons de komende maanden nog gaan beperken in ons dagelijks leven, zowel voor de consument als voor de ondernemers op de markten. Blij zijn wij als brancheorganisatie dat heel veel gemeentes zich nu inzetten om de warenmarkten weer in zijn geheel, food en non-food, aan de consument aan te bieden en de ondernemers weer de mogelijkheid te geven om te ondernemen. Dit is natuurlijk ook van belang om goede en gevarieerde markten in uw gemeente te behouden. In al deze activiteiten constateren wij dat er ook een groep ambulante ondernemers nog niet mee kunnen draaien in deze nieuwe werkelijkheid en dat zijn de standwerkers. Wij denken dat ook deze groep ondernemers, gewoonlijk het kersje op de taart op een markt, weer toegelaten zouden kunnen worden op de markten. Wij hebben in onze brancheorganisatie een speciale afdeling standwerkers en die willen heel graag met u in gesprek om te kijken naar mogelijkheden om dit te realiseren. Ook zij conformeren zich natuurlijk aan het 1,5 meter protocol en zien toch mogelijkheden om het publiek aan te spreken en hun product te presenteren. Wij begrijpen dat het belangrijk is dat wij aan consumenten spreiding doen maar daar zullen de standwerkers geen negatieve invloed op hebben. Wij vragen dit ook omdat de standwerkers heel zwaar getroffen worden door het afgelasten van allerlei jaarmarkten en braderieën. Er kan vaak meer dan op het eerste gezicht lijkt en in deze tijden wordt alles wat vast was ineens vloeibaar. De bestuurders van de afdeling standwerkers, dhr. van Schaik (glasdoeken@gmail.com), dhr. Coopman (secretariaat@standwerker.com) en dhr. Veldhuis (henk-veldhuis@tele2.nl) willen graag met u in gesprek en assisteren om voor uw markt de standwerkers weer te plaatsen op een manier die recht doet aan de standwerkers maar wel de regels van het RIVM bewaakt. Ook als Centraal Bestuur willen wij graag onze hulp aanbieden. Gezondheid gaat boven alles voor ondernemers, hun gezinnen en de consument. Graag vragen wij en verzoeken we u uw hand uit te steken voor de totale markt, met standwerkers, om aan de slag te gaan en dit te regelen. 
Met vriendelijke groet,

Namens de CVAH en de afdeling Standwerkers M.Bleeker-Steenstra, secretaris/penningmeester

Lees verder

Najaarsvergadering 14 oktober 2019 te Hoogland

01 Okt 2019

Beste Collega's,

Bij deze nodigen wij jullie uit voor de najaarsvergadering op maandag 14 oktober in de Faam te Hoogland.De vergadering wordt gehouden van 13.00 tot 16.00.Graag zien wij jullie op de vergadering om het afgelopen jaar samen te bespreken.

Met vriendelijke groeten,
Het bestuur 

Lees verder