Direct naar de inhoud.

Reglement voor deelname concours

Hieronder tref je de spelregels waaraan wij ons allen dienen te houden. Indien deze niet worden nageleefd zullen wij helaas over moeten gaan tot uitsluiting van de nog te houden concoursen van dit seizoen.

1. Alleen aan diegene die ingeloot is op het concours word de plek verstrekt, een vervangende deelnemer(ster) zal worden uitgesloten van deelname ongeacht gelijkheid van artikel of branche.

2. Men dient tijdig aanwezig te zijn bij het concours, mocht u onverhoopt later komen dan wordt geacht dat u contact opneemt met de concoursleider.

3. De concoursleider bepaalt d.m.v. loting of anderszins de locatie waar men komt te staan, zonder medeweten en goedkeuring van de concoursleider is het niet toegestaan een andere plaats in te nemen. In bijzondere omstandigheden zal een concoursleider ook mogen kiezen voor toewijzing van plaatsen in plaats van loting.

4. De regerend Nederlands Kampioen Standwerken zal gedurende het seizoen als eerste in de loting een plaats mogen innemen mits hij of zij word ingezet ter promotie van ons vak.

5. De concoursleider mag ook een plek uitkiezen na de keuze van de Nederlands Kampioen.

6. Bij problemen met plaatselijke winkeliers of anderen dient dit gemeld te worden aan de concoursleider die een passende oplossing zal zoeken.

7. Voor het afvoeren van afval dient men zelf zorg te dragen, de plaats dient bezemschoon achtergelaten te worden, bij achterlating krijg men een navordering € 50.00.

8. Deelnemers zijn verplicht aanwezig te zijn bij de prijsuitreiking.

9. Discussie over de uitslag van een concours met de juryleden is niet toegestaan.

10. Verkoop door een ander dan de concoursdeelnemer zelf is in principe niet toegestaan.

11. Afmelding voor een concours dient men te doen uiterlijk 48 uur voor de aangekondigde meldingstijd per telefoon bij de concoursleider standwerkers onder opgaaf van de reden van afmelding.

12. Afmelding binnen 48 uur voor de meldingstijd betekent dat men het concoursgeld alsnog schuldig is. (minimaal € 15.00) Hier zal een factuur voor worden verzonden en pas na betaling zal er weer een plek kunnen worden ingenomen.Uitzonderingen daarop zijn zeer bijzondere omstandigheden, dit ter beoordeling van het bestuur.

13. Het zonder meer wegblijven op een concours kan betekenen dat men voor volgende concoursen uitgesloten kan worden, het concoursgeld blijft men schuldig. Over uitzonderingen beslist het bestuur.

14. Het gebruik van geluidsdragers is zonder toestemming van de concoursleider niet toegestaan. Uitzondering hierin zijn de zogeheten Buiksprekers.

15. Het produceren van ander geluid dan van uit eigen stemvermogen is niet toegestaan.

16. Zonder toestemming van de concoursleider is het niet toegestaan een ander artikel te voeren dan waarvoor een plaats is uitgegeven.

17. Het beledigen van een klant staat op straffe van onmiddellijke verwijdering van het concours en een schorsing van drie maanden voor deelname aan concoursen van STIBESTA

18. Bij het niet naleven van bovenstaande bepalingen zullen jurypunten nietig worden verklaard en dient er na aftrek punten bij verschil in uitslag vrijwillig afstand gedaan te worden van uitslag en prijs.